Chili

CHILI Śnieżny Maluszek

Mł.Ch.PL. (Młodzieżowy Champion Polski)
Mł.CH LI – Litwy

Mł.Zw.Kl. (Zwycięzca Klubu 2022)