Czak

CHONTON CHARLTON HONTON HONORY

Mł.Ch.PL. (Młodzieżowy Champion Polski)
Ch.PL. (Champion Polski)
Ch.SK. (Champion Słowacji)
Multi – CWC
Multi – BOB
Multi – CACIB Interchampion
Zw.Kl. (Zwycięzca Klubu)
Mł.Zw.Kl. (Młodzieżowy Zwycięzca Klubu)
Zw.DE. (Zwycięzca Niemiec)
V4 WDS (4 lokata Światowa wystawa Psów 2013 rok)

bolończyk Czak